Author
Daniel Markus
Role
Managing partner

6 usability lessen van Steve Krug, Don't Make Me Think

Published:15 July 2015
Reading time:10 minutes

7 jaar geleden verscheen “Don’t Make me Think” van Steve Krug. Een boek dat de principes van online gebruikersvriendelijkheid eenvoudig toegankelijk maakt. Sinds de verschijning geldt het als de usabilitybijbel van de online professional. De 195 bladzijden zijn na al die jaren nog altijd relevant.

Hieronder zal ik de 6 belangrijkste lessen uit het boek samenvatten en voorzien van concrete verbeteracties. Voor veel websites bevatten deze lessen nog altijd waardevolle aanknopingspunten voor conversieverhoging.

1. Don’t make me think is een regel waaraan ieder goed online ontwerp moet voldoen. Iedere webpagina moet zelfverklarend zijn. Het moet in één oogopslag duidelijk zijn wat de inhoud betekent en wat een bezoeker moet doen om zijn doel te bereiken. Het tegenovergestelde van zelfverklarend is verwarrend. Op een verwarrende pagina moet een bezoeker nadenken en dit zal ten koste gaan van het rendement.
Verbeteractie: onderzoek op je website waar vereenvoudigingen mogelijk zijn. Waar is verduidelijking mogelijk van teksten, links of formulieren? Waar kunnen teksten korter en kan het taalgebruik beter aansluiten op de doelgroep, zijn alle links optimaal duidelijk en bevatten formulieren niet meer dan de noodzakelijke velden?

2. Mensen handelen uit gewoonte De eerste websites dateren uit 1994 en sinds die tijd zijn standaarden ontstaan op het gebied gebruikersinteractie. Mensen zijn bijvoorbeeld gewend aan navigatie via de backbutton van de browser. Wanneer de backbutton op de website plotseling niet functioneert zal de conversie afnemen.
Verbeteractie: onderzoek op je website waar afwijkingen zijn van standaardinteractie. Gebruik één van de vele checklists die online voorhanden zijn.

3. Mensen hebben geen tijd voor irrelevante informatie voor een bezoeker is het bezoek aan een website een middel om een doel te bereiken.”Leuke” informatie is misschien leuk voor een enkeling maar zal de meeste gebruikers alleen maar afleiden. Zorg daarom dat jouw website alleen maar relevante informatie bevat waarmee een bezoeker snel voor zichzelf de volgende vragen kan beantwoorden:
• Is dit het product dat ik zoek?
• Wil ik dit product hier kopen?
• Wat moet ik doen om het te kopen?
Verbeteractie: bekijk de pagina’s op de website en geef aan waar verbeteringen mogelijk zijn in de beantwoording van de drie bovenstaande vragen.

4. Scannen vs. Lezen De meeste bezoekers scannen een webpagina alsof ze met 120 km per uur rijden langs een snelwegreclame. Onderzoek heeft aangetoond dat 79% van de webgebruikers scant in plaats van leest. Een goede webpagina ziet er daarom uit als een snelwegreclame waarop de kernboodschap binnen enkele seconden duidelijk is. Er mag natuurlijk extra informatie opstaan voor geïnspireerde bezoekers die meer willen lezen, maar op iedere goede webpagina is de kernboodschap scanbaar.
Verbeteractie: beoordeel iedere pagina op scanbaarheid. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de checklist van Aartjan van Erkel

5. Sommige mensen houden van zoekboxen Als het gaat om navigatie zijn websitebezoekers op te delen in twee kampen: browsers en zoekers. De browsers klikken op links op een pagina of in een menu. De zoekers typen een zoekterm in een zoekbox en vervolgen hun weg vanuit de zoekresultaten. Websites zonder zoekfaciliteiten bezorgen de zoekers hoofdpijn. Zij kunnen zich niet goed door de winkel bewegen en gebruiken sneller de uitgang.
Verbeteractie: beoordeel de zoekfunctionaliteit van je website. Gebruik hiervoor de checklists voor usability

6. Doe aan usability testen tijdens de ontwerpfase van een website Nog altijd worden er websites gebouwd waarbij tijdens de ontwerpfase geen usabilitytests plaatsvinden. Het ontwerp komt meestal tot stand tijdens lange discussies of uit de wensen van een enkel teamlid. Deze aanpak heeft twee nadelen: de discussies zijn tijdrovend en het eindresultaat is meestal verre van optimaal. Hierdoor duurt de bouw langer en zijn de optimalisaties in de live fase van de website onnodig duur.
Verbeteractie: maak usability tests een onderdeel van het beheer van je website. Test regelmatig de website voor aanknopingspunten voor verbetering. Test ook alle ontwerpen voor aanpassingen en uitbreidingen aan de website. Gebruik hiervoor het tweede boek van Steve Krug, “Rocket Surgery Made Easy” waarin je alles vind over het vinden en verhelpen van usabilityproblemen.

Author
Daniel Markus
Role
Managing partner
Schedule a CRO audit session
If you're planning optimising your CRO process, one of our experts will discuss your goals and strategies to help you grow
Schedule CRO audit

Drop us a line!

Curious how we could help? Feel free to get in touch. We'd love to hear what you're up to.